Václav Starý

Bakalářská práce

Dopady občanské války na hospodářství USA

The Impact of the Civil War on the Economy of the USA
Anotace:
Cílem této práce je analýza hospodářství Spojených států amerických před, ale zejména po americké občanské válce. První část práce se zabývá komparací hospodářství jižních a severních států USA v předválečném období a příčinám, které vedly k vypuknutí válečného konfliktu. Jsou rozebírány například problémy otroctví, odlišného hospodářského vývoje Severu a Jihu či napjaté politické situace. V druhé …více
Abstract:
The aim of this study is to analyze the economy of the United States before, but mainly after the American Civil War. The first part of the thesis is aimed at the comparison of antebellum economies of Southern and Northern American States and the causes which led to the outbreak of the military conflict. The issues of slavery, different economic development or tense political situation are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdenka Johnson
  • Oponent: Klára Fabianková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46709