Bc. Radek Jurný

Diplomová práce

Návrh uživatelských rozhraní pro osoby se specifickými nároky

User Interface Design for People with Specific Needs
Anotace:
Práce se zabývá standardy pro přístupnost webových stránek. Zaměřuje se především na uživatele se zrakovým postižením. Druhá část analyzuje redakční systém, který slouží pro správu přístupných webových stránek.
Abstract:
The thesis deals with the standards for web accessibility. It focuses mainly on users with visual disabilities. The second part analyzes the content management system for managing accessible websites.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky