Mgr. Filip Krenar

Bachelor's thesis

Konspirační teorie v sociologické perspektivě

Conspiracy theories in sociological perspective
Anotácia:
Tématem této práce je fenomén konspiračních teorií zkoumaný v kontextu teorie náboženství Clifforda Geertze a některých dalších sociologů náboženství, jako jsou J. Milton Yinger, Peter Berger a Émile Durkheim. Práce se snaží zodpovědět otázku, zda je možné na konspirační teorie nahlížet jako na určitý náboženský fenomén, respektive jako na fenomén schopný zastávat některé typicky náboženské funkce …viac
Abstract:
The subject of this thesis is conspiracy theories phenomenon and its research in the context of theory of religion by Clifford Geertz and several others sociologists of religion, such as J. Milton Yinger, Peter Berger and Émile Durkheim. Thesis tries to answer a question, whether it is possible to see the conspiracy theories as some kind of religious phenomenon, or a phenomenom which can provide several …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Kováčik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.