Bc. Magdalena Veselá

Bakalářská práce

Pracovní list/interaktivní průvodce k památce Mariánský sloup v Uničově

The Worksheet for Monument Marian Column in Uničov
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření pracovního listu k památce Mariánský sloup v Uničově jako příkladu způsobu zpřístupňování kulturněhistorického dědictví. Zpracování vychází z principů objektového učení, jež je stěžejní pro edukaci v muzejním prostředí, kde se s pracovními listy běžně pracuje. Této edukační pomůcky však může být využíváno také k přiblížení významu sakrálních památek publiku, a především …více
Abstract:
The aim of this thesis is to produce a worksheet for the Marian Column in Uničov to illustrate an example of a way of making the objects of cultural and historical heritage known and available. The work is based on principles of the object learning, which is a key form of learning in museum environment, where the usage of worksheets is quite common. Nevertheless, this educational tool can be utilized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Mrázová
  • Oponent: MgA. Mgr. Barbora Svátková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie