Tereza Bartasová

Bakalářská práce

Zlín and Ybor City: A Comparison of Two Company Towns

Zlin and Ybor City: A Comparison of Two Company Towns
Abstract:
This work explains the term company town. The first chapter describes their origins, characteristics and different concepts which came into existence in the course of time. It also deals with the first American company town, the City of Lowell. The next 2 chapters concentrate on concrete company towns which were established at the end of nineteenth century Zlín and Ybor City. The reasons for establishing …více
Abstract:
Tato práce se zabývá výrazem podnikové město. V první kapitole je popsán jejich původ, typické znaky a odlišné koncepty, které postupem času vznikaly. Zabývá se také prvním americkým podnikovým městem, the City of Lowell. Další 2 kapitoly se zaměřují na konkrétní podniková města, která vznikla na konci 19. století na Zlín a Ybor City. Do detailů rozebírají důvody a podmínky jejich založení, a stejně …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Gregory Jason Bell, M.B.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartasová, Tereza. Zlín and Ybor City: A Comparison of Two Company Towns. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe