Theses 

Rétorické a komunikační strategie v motivační literatuře pro ženy od nakladatelství Motto – Veronika Hanáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historicko-literární studia: Historicko-literární

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Veronika Hanáková

Bakalářská práce

Rétorické a komunikační strategie v motivační literatuře pro ženy od nakladatelství Motto

Rhetorical and Communication Strategies in Motivational Literature for Women by Motto Publishing House

Anotace: Tato bakalářská práce má za úkol prozkoumat rétorické a komunikační metody v motivační literatuře z českého nakladatelství Motto. Celkově je rozdělena na tři hlavní části. V první jsou vysvětleny pojmy motivační literatura a literatura určená ženám. V další je představeno nakladatelství Motto a jeho produkce. Poslední část je zároveň hlavní. Pro zkoumání rétorických a komunikačních metod bylo vybráno pět titulů, které jsou jednotlivě podrobeny analýze. V závěru jsou všechny vyzkoumané jevy shrnuty a porovnány.

Abstract: This thesis aims to explore rhetorical and communication methods in motivational literature from the Czech Motto Publisher. Overall, thesis is divided into trhee main parts. The first part explains the concepts of motivational literature and literature for women. Second part presents the Motto publisher and their production. The last part is simultaneously the main one. Five titles were selected for exploring rhetorical and communication methods and individual analysis. In the conclusion is a comparison and summarization of all explored phenomena.

Klíčová slova: Nakladatelství Motto, motivační literatura, literatura pro ženy, rétorika, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32563 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Hanáková, Veronika. Rétorické a komunikační strategie v motivační literatuře pro ženy od nakladatelství Motto. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz