Radka MOUTELÍKOVÁ

Bakalářská práce

Hrad Točník se zaměřením na kapli sv. Bartoloměje

The Castle Tocnik focus on the Chapel of St. Bartholomew
Anotace:
Práce je zaměřena na syntézu poznatků historických, architektonických i restaurátorských, o středověkém hradu Točník. Část práce se věnuje také významným historickým osobám, které se na hradě zdržovali. Práce se věnuje také moderní historii a současné podobě hradu.
Abstract:
The mein theme of the Bachelor thesis is the medieval castle Točník. The thesis is focusing on its history, architecture and historical personalities. The part of the thesis is focusing on modern history and how the castle looks like today.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Identifikátor: 40140

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomír Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUTELÍKOVÁ, Radka. Hrad Točník se zaměřením na kapli sv. Bartoloměje. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika