Bc. Jakub LAŠTOVKA

Diplomová práce

Kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu

Composite materials with polyaniline based fillers
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu. Především se jedná o vytvoření kompozitního matriálu a zjištění změny chování v závislosti na obsahu plniva na bázi polyanilinu v polymerní matrici a následné změření sledovaných vlastností. První část práce popisuje teorii spojenou s kompozitními materiály a druhá část se věnuje praktické části od vytvoření …více
Abstract:
The master thesis is concerned with the composite materials with fillers based on polyaniline. This work is mainly focused on composite material preparation, changes in its behavior depending on concentration of polyaniline filler and measurement of prepared samples. First part contains theory connected to composite materials and second part is focused on samples preparation and their measurement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Robert Vik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŠTOVKA, Jakub. Kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická