Bc. Norbert Gašparik

Diplomová práce

Charakteristika interakce izoforem 14-3-3 proteinu s tau proteinem

Interaction characteristics of 14-3-3 protein isoforms with tau protein
Anotace:
Proteiny 14-3-3 jsou univerzální regulační proteiny, kterých exprese je nejvyšší v mozku. Tau je protein asociovaný s mikrotubuly, který dynamicky reguluje stavbu cytoskeletu. V mozku také přispíva k správnému přenosu mozkových signálů. Hyperfosforylace Tau vede ke vzniku toxických neurofibrilárních vláken, které jsou typickým znakem u pacientů s Alzheimerovou chorobou. 14-3-3 proteiny vážou fosforylované …více
Abstract:
14-3-3 proteins are universal regulatory proteins, highly expressed in the brain. Microtubule-associated protein Tau dynamically regulates the architecture of the cytoskeleton, therefore ensures cellular stability and smooth neuronal trafficking in the brain. Hyperphosphorylated Tau assembles into neurofibrillary tangles, a characteristic pathological hallmark of Alzheimer’s disease. 14-3-3 are phosphoprotein …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika