Bc. Veronika ZEMÁNKOVÁ

Master's thesis

Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu

The balance of reclaimed areas of the Radovesice dump against the original terrain
Abstract:
Radovesická výsypka byla založena počátkem 70. let 20. století v Radovesickém údolí. Původně se na jejím místě nacházelo pět vesnic a neporušená krajina Českého středohoří s několika povrchovými toky. V průběhu zakládání, kdy bylo zasypáno téměř deset čtverečních kilometrů, došlo k razantní změně krajinného rázu. Po ukončení zakládání výsypného prostoru začaly na území výsypky probíhat rozsáhlé rekultivační …more
Abstract:
Radovesice dump has been established in the early 70's of the 20th century in the Radovesice valley. Originally there were five villages and untouched nature of the Czech Central Range with some surface watercourses. During the process of its establishment, when there were almost 10 sq. km backfilled, a vigorous change of the landscape character took place. After the end of the establishment of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Zoubková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEMÁNKOVÁ, Veronika. Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Master programme / field:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape