Bc. Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy

Individual education plan as an effective support instrument for integratated pupils in elementary school
Anotace:
Cílem této práce je ujasnit a optimalizovat doporučenou strukturu individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). K řešení toho cíle jsem využila obsahové analýzy dokumentů a následné komparace doporučené struktury IVP a s vybranými v praxi používanými IVP. Obsahová analýza se skládala ze dvou částí, a to obsahové analýzy kvality textu, kde jsem hodnotila jednotlivé obsahové prvky vybraných bodů …více
Abstract:
Aim of this thesis is to clarify and optimize recommended structure of individual education plan (IEP for short). I have used content analysis of documents and subsequent comparison of recommended structure IEP as well as selected practice used by IEP for solving this particular problem. Content analysis consists of two parts. First part concerns with content analysis of text quality, where i have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPANÍKOVÁ, Marcela. Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta