Aleš Benáček

Bakalářská práce

Vyhodnocení dopadu doporučení ČNB na spotřebitele využívající účelového úvěru na bydlení

Evaluation of impact of the recommendations of Czech national bank on consumer that uses loans purposed for securing own housing
Anotace:
Cílem práce bude zmapovat změnu pozice spotřebitele pro získání úvěru na bydlení během vydávání a implementace doporučení ČNB pro poskytovatele těchto úvěrů. Za účelem splnění cíle autor využije metodu deskripce, kdy nejprve stručně popíše současnou makroekonomickou situaci na trhu spotřebitelských úvěrů. V další části autor rozpracuje simulaci situace, kdy si spotřebitelská domácnost o dvou jedincích …více
Abstract:
Goal of this thesis is to gain perspective on the change of situation of con-sumer that uses loans purposed for securing own housing based on recom-mendations by Czech National Bank for providers of these loans. In order to achieve this goal, author will use method of description to sum-up the theo-ry and current situation on the loan market. In the next part, author will try to simulate the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta