Bc. Gabriela Štirbová

Bakalářská práce

Vraždy ze cti z pohledu feminismu a multikulturalismu

Honour killings from the perspective of feminism and multiculturalism
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku vražd ze cti. Hlavním cílem práce je podívat se na vraždy ze cti z různých úhlů pohledu, a vyzdvihnout otázku cti, která je při uvažování o tomto tématu nepostradatelná. Hlavními myšlenkovými rámci, přes které je v této práci na vraždy ze cti pohlíženo, je v první řadě feminismus, který definuje vraždy ze cti jako akt genderově podmíněného násilí. Je zde definováno …více
Abstract:
This thesis is focused on issue of honor killings. The main goal of the thesis is to look at honor killings from different views and highlight the question of the honor which is indispensable for understanding the topic. The main conceptual frameworks which help us to look at the topic by different views, is in the first place feminism. Feminism, define honor killings as an act of gender based violence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.