Mgr. Jaroslava Ferdová

Bachelor's thesis

Etické problémy a dilemata v praxi pracovníků státní sociální podpory

Ethical problems and dilemmas in the practise of workers of state social support
Abstract:
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jak zvládání etických problémů a dilemat ovlivňuje přístup sociálních pracovníků úřadu práce státní sociální podpory ke klientům v souvislosti s pojetím role sociálního pracovníka těmito pracovníky. Svou prací jsem chtěla upozornit, že tato práce na státní sociální podpoře by neměla být vnímána jen jako ekonomicko-administrativní činnost. V teoretické části …more
Abstract:
The objective of the bachelor thesis was to explain how ethical problems and dilemmas impact on the approach of social workers from the state social welfare and labor authorities to their clients in juxtaposition to the concept of their role as social workers. In my thesis I aim to emphasize that working at a state social welfare authority should not be regarded merely as a job consisting of economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií