Mgr. Jaroslava Ferdová

Bakalářská práce

Etické problémy a dilemata v praxi pracovníků státní sociální podpory

Ethical problems and dilemmas in the practise of workers of state social support
Anotace:
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jak zvládání etických problémů a dilemat ovlivňuje přístup sociálních pracovníků úřadu práce státní sociální podpory ke klientům v souvislosti s pojetím role sociálního pracovníka těmito pracovníky. Svou prací jsem chtěla upozornit, že tato práce na státní sociální podpoře by neměla být vnímána jen jako ekonomicko-administrativní činnost. V teoretické části …více
Abstract:
The objective of the bachelor thesis was to explain how ethical problems and dilemmas impact on the approach of social workers from the state social welfare and labor authorities to their clients in juxtaposition to the concept of their role as social workers. In my thesis I aim to emphasize that working at a state social welfare authority should not be regarded merely as a job consisting of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií