Bc. Magda Látalová

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let

Attitude of Social Workers and Clients Towards Application of Positive Psychology in Social Work with Long-term Unemployed People over 50 Years of Age
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na téma postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let. V teoretické části je definována dlouhodobá nezaměstnanost, sociální práce, pozitivní psychologie a další teorie sociální práce, které obsahují prvky pozitivní psychologie. Součástí teoretické části je i podrobný popis konceptu …viac
Abstract:
The thesis focuses on the topic of attitude of social workers and clients to positive psychology in social work with the long-term unemployed people over 50 years age. The theoretical part is defined by long-term unemployment, social work, positive psychology and other theories of social work, which contain elements of positive psychology. In the theoretical part there is defined also detailed description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií