Bc. Renata Horáková

Bachelor's thesis

Prevalence Faktoru V Leiden u pacientů s pozitivním testem ProC Global

Prevalence of Factor V Leiden in patients with positive ProC Global Test
Abstract:
Žilní trombózy jsou závažným zdravotním problémem.Leidenská mutace koagulačního faktoru V významně zvyšuje riziko trombózy.Zjišťovala jsem prevalenci této mutace v souboru pacientů sledovaných v hematologické ambulanci pro trombofilní stav.Důsledkem bodové mutace v genu pro faktor V je nahrazení argininu za glutamin v pozici 506 proteinu FV.Tato změna vede ke vzniku rezistence na aktivovaný protein …more
Abstract:
Venous thrombosis is a serious health problem.Coagulation factor V Leiden mutation significantly increases the risk of trombosis.I have examined the prevalence of this mutation in a group of patients followed in the haematology outpatient department for trombophilic state. The consequence of a point mutation in the gene for factor V is the replacement of glutamine with arginine at position 506 of protein …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: RNDr. Miroslava Řeháková
  • Reader: MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant

Theses on a related topic