Mgr. Michal Ševčík

Bakalářská práce

Česká přivlastňovací adjektiva a jejich protějšky v ruštině

The Czech Possessive Adjectives and their Parallels in Russian
Abstract:
The objective of the bachelor thesis is to collect the needed language material through the excerption of the Czech artistic publications translated to the Russian language. Examples gathered in this way than categorize according to the chosen point of view: first of all notice when is in the Czech language applied the possessive adjective as congruent attribute in the sentence and if is in the Russian …více
Abstract:
Úkolem bakalářské práce je shromáždit potřebný jazykový materiál excerpcí českých uměleckých děl přeložených do ruštiny.Takto shromážděné příklady potom roztřídit podle zvoleného hlediska: všímat si především, kdy v češtině je použito přivlastňovacího adjektiva ve větné funkci shodného přívlastku, a jestli je v ruštině vyjádření shodné, nebo naopak - českému slovnímu spojení odpovídá v ruštině vyjádření …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma