Bc. Mariana Bočková

Bachelor's thesis

Dětské pojetí smrti u předškolních dětí

Chidren s conceptions of death
Abstract:
Práce se zaměřuje na dětské vnímání a pojímání fenoménu smrt, zejména pak na vlivy, které hrají stěžejní roli při utváření dětských postojů, tj. rodinné kulturní prostředí, případná religiozita a média. Výzkum provedený v rámci praktické části práce potvrdil důležitost rozvíjet pedagogické postupy při seznamování dětí s citlivými tématy a současně škodlivost tabuizace.
Abstract:
The thesis is aimed at children’s perception and concept of the death and especially at analyzing influences which play a significant role in formation of children’s attitudes, i.e. cultural environment of the family, contingent religiosity and media. The research performed in the practical part of the thesis confirmed importance of developing pedagogical procedures for getting children acquainted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D., Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta