Veronika SKŘIČKOVÁ

Bakalářská práce

Specifika plavání u vybraných skupin osob se zdravotním postižením

Specification of swimming of selected groups of people with disability
Anotace:
V této práci se zabývám problematikou osob se zdravotním postižením; konkrétně se zaměřuji na osoby s autismem, Downovým syndromem, a se zrakovou vadou. Dále se věnuji přínosu volnočasové aktivity u těchto osob. Volnočasovou aktivitou je zde blíže zkoumáno plavání; jeho klasická výuka a koncepty směřované k cílové skupině. Práce se zaměřuje na popsání specifik, které plaveckou výuku u lidí s daným …více
Abstract:
In this thesis I deal with the subject of people with a disability; I specifically focus on people with autism, with Down's syndrome, and with visual impairment. I also pay attention to the impact of free time activity on those people. The free time activity that is being examined in more detail is swimming; its classic form and methods modified to suit the target group. This thesis concentrates on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKŘIČKOVÁ, Veronika. Specifika plavání u vybraných skupin osob se zdravotním postižením. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta