Bc. Jana Védlová

Master's thesis

Strategický plán organizace AEGEE-Brno, o.s.

Strategic Plan for the Organization AEGEE-Brno
Anotácia:
Občanské sdružení AEGEE-Brno, o.s. je neziskovou organizací, součástí sítě poboček největší evropské interdisciplinární asociace AEGEE. Předmětem magisterské diplomové práce Strategický plán organizace AEGEE-Brno je představení prvního funkčního strategického plánu této neziskové organizace, který se v průběhu její existence projevil jako nezbytný úkon k zlepšení fungování a možnosti dalšího rozvoje …viac
Abstract:
The civic association AEGEE-Brno, o.s. is a non-profit organization incorporated within the network of Europe’s largest interdisciplinary association, the AEGEE – European Students’ Forum. The subject of the master thesis Strategic Plan for the Organization AEGEE-Brno is an introduction of the first functional strategic plan for this non-profit organization, a step which has become necessary in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta