Bc. Petr Cejpa

Diplomová práce

Měření koncentrací emisí výfukových plynů v reálném čase

Real Time Measurement of Concentration of Exhaust Gas Emissions
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou měření koncentrací emisí výfukových plynů a vyhodnocováním dat z těchto měření. V průběhu emisních testů dochází ke změnám režimů provozu pohonné jednotky a společně s touto změnou se mění i doba, za kterou jsou hodnoty emisí zaznamenány emisními analyzátory. Díky změně této prodlevy je obtížné identifikovat provozní režimy odpovídající naměřeným emisím. Řešením zmíněného …více
Abstract:
The aim of this thesis is an exhaust emission measurement and analysis of measured data. During the emission tests, the modes of engine operation are changed. Due to this change are also changed times, which are necessary for record of emission values. Therefore the right correlation between data measured from engine and gas analyzers is a challenging task. The solution of the mentioned problem is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Páv, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cejpa, Petr. Měření koncentrací emisí výfukových plynů v reálném čase. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení