Michalis Katapodis

Diplomová práce

Personalizovatelný internetový portál

Personalized Internet Application
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na analýzu, návrh a vývoj internetové aplikace, která je propojenase socíálními sítěmi Twitter, Facebook, zpracovává RSS kanály a umožňuje přihlášení přesOpenID. Práce popisuje aktuální situaci sociálních sítí a moderních autentizačních metod.Obsahuje také marketingový průzkum, z jeho výsledků vzešla specifikace požadavků.
Abstract:
The main focus of the thesis is on the analysis, design and development of a fully personalized internet application which is connected to social networks (e.g. Twitter, Facebook), processes data from RSS Chanels and enables to sign in via OpenID. This work also describes a current situation of the social networks and of modern authentification methods. Furthermore, it includes marketing research which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lumír Návrat
  • Oponent: Marek Běhálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava