Bc. Jakub Šťastný

Diplomová práce

Koncepce rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Felix Line s.r.o.

The concept of human resources development in Felix Line s.r.o.
Anotace:
Tématem této diplomové práce je koncepce rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Felix Line s.r.o. Práce je rozdělena do pěti celků, teoretická část vychází z rešerší v odborné literatuře a ze závěrů mé bakalářské práce, v praktické části je obsažena analýza firemního přístupu k rozvoji lidských zdrojů, personální audit a návrh koncepce rozvoje lidských zdrojů ve zkoumané formě včetně jejího předpokládaného …více
Abstract:
The theme of this thesis is the concept of human resource development at Felix Line Ltd. The work is divided into five units, the theoretical part is based on researches in the literature and the conclusions of my work in the practical part included analysis of the corporate approach to human resources development, personnel audit and design concepts of human resource development within the study of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Stejskal
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting