Martin Ivánek

Bakalářská práce

EFQM Model Excelence a možnosti jeho uplatnění v konkrétním podniku

EFQM Model Excellence and possibilities of its use in a concrete company
Anotace:
Práce se zabývá v teoretické části popsáním principů TQM a konceptem pro uvedení těchto principů do praxe -- Modelem Excelence EFQM. Model EFQM je stručně popsán s hlavním zaměřením na využitelnost jeho použití. Nejčastější využití nachází v sebehodnocení podniku, proto je tomuto oddílu věnováno nejvíce pozornosti. V praktické části práce je aplikováno sebehodnocení na vybraný podnik. Jsou zhodnoceny …více
Abstract:
In the theoretical part of this thesis TQM principles are described together with its pracitcal framework, EFQM Model Excellence. This model is briefly descriobed with the main focus on the possibilities of its use and its outcomes. Self assessment is the most used part of the model so, it is logical to deserve the most attention. In the practical part of the job, the self assessment method and process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Vladimír Lukšů
  • Oponent: Jiří Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14229

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management