Filip Joppa

Diplomová práce

Komparace vývoje ceny zemního plynu na americkém a evropském trhu

The comparison in the development of the natural gas price in the US and European market
Anotace:
Tato diplomová práce se konkrétně zaměřuje na komparaci front month futures ceny na americkém (Henry Hub) a britském (NBP) trhu se zemním plynem, a to v období od října 2009 do září 2018. Cena na obou trzích se od počátku sledovaného období pohybovala nezávisle na sobě, což odpovídá hypotéze, že cena na jednotlivých trzích se zemním plynem odráží regionální fundamentální faktory. Na obou trzích rovněž …více
Abstract:
This diploma thesis specifically focuses on comparison of the front month futures prices on the US (Henry Hub) and the British natural gas market in the period between October 2009 and September 2018. The prices in both markets from the beginning of the monitored period has fluctuated independent of each other, which reflects the hypothesis that the price in the single natural gas market reflects regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75689

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství