Lenka Michálková

Bakalářská práce

Regulace ČNB a její dopad na úvěry na bydlení

CNB regulation and its impact on housing loans
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zaměřit se na problémy vlastního bydlení po říjnové regulaci spotřebitelských úvěrů a seznámit se s systémem a strukturou České národní banky. Seznámení se samotnou problematikou regulací a fungování finanční stability. Nastínit průběhem jednotlivých regulačních omezení, vytýčit jejich zásady a vyhodnocení říjnové regulace úvěrů na bydlení s přímým dopadem na rodiny, banky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to focus on the problems of own housing after the October regulation of consumer loans and to become familiar with the system and structure of the Czech National Bank. Introduction to the issue of regulation and functioning of financial stability. Outline individual regulatory constraints, set out their principles and evaluate the October regulation of housing loans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání