Lenka Michálková

Bachelor's thesis

Regulace ČNB a její dopad na úvěry na bydlení

CNB regulation and its impact on housing loans
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zaměřit se na problémy vlastního bydlení po říjnové regulaci spotřebitelských úvěrů a seznámit se s systémem a strukturou České národní banky. Seznámení se samotnou problematikou regulací a fungování finanční stability. Nastínit průběhem jednotlivých regulačních omezení, vytýčit jejich zásady a vyhodnocení říjnové regulace úvěrů na bydlení s přímým dopadem na rodiny, banky …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to focus on the problems of own housing after the October regulation of consumer loans and to become familiar with the system and structure of the Czech National Bank. Introduction to the issue of regulation and functioning of financial stability. Outline individual regulatory constraints, set out their principles and evaluate the October regulation of housing loans …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Andrea Kolková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship