Markéta Michalíková

Bakalářská práce

Univerzální modul pro filtraci biologických signálů

Universal Device for Filtration of Biomedical Signals
Anotace:
Monitorování životních funkcí, tedy snímání biosignálů z pacienta, je dnes nedílnou součástí diagnostiky a také terapie. Přístroje snímající biosignály jsou nezbytné pro vyšetření správné funkce srdce, mozku, nervů a dalších orgánů. Nejdůležitějšími snímanými biosignály v diagnostice jsou bioelektrické signály. Většinou se jedná o snímání elektrické aktivity srdce, tedy EKG signál. Správná interpretace …více
Abstract:
Monitoring vital signs, in other word: sensing the biological signals from patient, plays the major role in diagnostics and also in therapy. Biosignal-measuring devices are necessary to test heart, brain, nerves and other organs proper functioning. The most important biosignals sensed in the diagnostics are bioelectric signals. Usually it is sensing of the heart activity, namely ECG signal. The correct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Michal Prauzek
  • Oponent: Lukáš Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik