Markéta Michalíková

Bachelor's thesis

Univerzální modul pro filtraci biologických signálů

Universal Device for Filtration of Biomedical Signals
Abstract:
Monitorování životních funkcí, tedy snímání biosignálů z pacienta, je dnes nedílnou součástí diagnostiky a také terapie. Přístroje snímající biosignály jsou nezbytné pro vyšetření správné funkce srdce, mozku, nervů a dalších orgánů. Nejdůležitějšími snímanými biosignály v diagnostice jsou bioelektrické signály. Většinou se jedná o snímání elektrické aktivity srdce, tedy EKG signál. Správná interpretace …more
Abstract:
Monitoring vital signs, in other word: sensing the biological signals from patient, plays the major role in diagnostics and also in therapy. Biosignal-measuring devices are necessary to test heart, brain, nerves and other organs proper functioning. The most important biosignals sensed in the diagnostics are bioelectric signals. Usually it is sensing of the heart activity, namely ECG signal. The correct …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Michal Prauzek
  • Reader: Lukáš Čajka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik