Bc. Jan Kment

Diplomová práce

Srovnávací analýza e-learningového vzdělávacího systému v České spořitelně, a.s. a na Masarykově univerzitě v Brně

Comparative analysis of e-learning system in the Česká spořitelna bank and at the Masaryk University in Brno
Anotace:
KMENT, Jan. Srovnávací analýza e-learningového vzdělávacího systému v České spořitelně, a.s. a na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2011. 96 .str. Vedoucí diplomové práce PhDr. Vladimír Hřebíček. Diplomová práce porovnává e-learningové vzdělávací systémy v konkrétním „soukromém“ podniku se stávajícím e-learningovým systémem …více
Abstract:
KMENT, Jan. Comparative analysis of e-learning system in the Česká spořitelna, a.s. bank and at the Masaryk University in Brno. Brno: Masaryk univerzity, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2011. 96 .str. Vedoucí diplomové práce PhDr. Vladimír Hřebíček. This thesis compares the e-learning systems in a particular "private" company with an existing e-learning system used at the Masaryk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Hřebíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby