Bc. Jan Kment

Master's thesis

Srovnávací analýza e-learningového vzdělávacího systému v České spořitelně, a.s. a na Masarykově univerzitě v Brně

Comparative analysis of e-learning system in the Česká spořitelna bank and at the Masaryk University in Brno
Abstract:
KMENT, Jan. Srovnávací analýza e-learningového vzdělávacího systému v České spořitelně, a.s. a na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2011. 96 .str. Vedoucí diplomové práce PhDr. Vladimír Hřebíček. Diplomová práce porovnává e-learningové vzdělávací systémy v konkrétním „soukromém“ podniku se stávajícím e-learningovým systémem …more
Abstract:
KMENT, Jan. Comparative analysis of e-learning system in the Česká spořitelna, a.s. bank and at the Masaryk University in Brno. Brno: Masaryk univerzity, Fakulta pedagogická, Katedra didaktických technologií, 2011. 96 .str. Vedoucí diplomové práce PhDr. Vladimír Hřebíček. This thesis compares the e-learning systems in a particular "private" company with an existing e-learning system used at the Masaryk …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Hřebíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services