Ondřej Heryán

Bakalářská práce

Principy lidového divadla ve tvorbě Vítězslava Marčíka a jejich využití v amatérském souboru

Principles of Folk theatre in Vitězslav Marčik's work a their use in amateur theatre
Anotace:
Má bakalářská práce rozebírá tvorbu Vítězslava Marčíka v rámci jeho rodinného divadla. Snaží se definovat principy jeho tvorby, které jsou využitelné v práci s amatérskou divadelní skupinou.
Abstract:
My bachelor thesis analyze work of Vitězslav Marčík and his family theatre. I try to define principles of his theatre production, which are useful for playmaking with amateur theatre group
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Ondřej Klíč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/oolhl/

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova