Bc. Jaroslav Bil

Diplomová práce

Techniky dynamického programování v reálných ekonomických modelech

Dynamic programming in real economic models
Anotace:
Tato práce seznamuje čtenáře po teoretické i praktické stránce s technikami dynamického programování v diskrétním čase. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny jednotlivé techniky řešení: rekurzivní metoda řešení pomocí iterace účelové funkce, Uhligova log-linearizační technika řešení využívající aproximací 1.řádu a řešení lineárně kvadratického problému s využítím aproximací 2.řádu. V páté kapitole …více
Abstract:
This thesis familiarize the reader with theoretical and practical aspects of methods of dynamic programming in discrete time. In the first chapters different solution methods are explained: recursive method based on value function iteration, Uhlig's method of log-linearization using first order approximation and linear quadratic dynamic programming using second order approximation. In the fifth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie