Eva Zavřelová

Diplomová práce

Nová média v práci s divadelním publikem

New Media and Theatre Audiences

Anotace:
Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel.V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny hlavní platformy online komunikace. Následuje komparativní analýza komunikace pěti českých divadel na sociálních sítích – jedná se o Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Slovácké divadlo v Uherském …více
Abstract:
This diploma master thesis deals with the use of new media and implementation of current online communication trends in the czech theatre environment.The first part defines most important terms and describes the features of the main platforms in online communication. Than follows a comparative analysis of the social media communication of five czech theatres - Jihočeské divadlo in České Budějovice …více
 

Klíčová slova

výzkum publika

Klíčová slova

online audience development

Klíčová slova

Jihočeské divadlo

Klíčová slova

divadelní diváci

Klíčová slova

digitální média

Klíčová slova

divadelní management
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Vlastimil JEŽEK
  • Oponent: Jiří SULŽENKO

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 2. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna