Marie Homolková

Diplomová práce

Financování a účetnictví příspěvkových organizací před a po účetní reformě státní správy a samosprávy, v konkrétních podmínkách vyšší odborné a střední průmyslové školy

Financing and Accounting of the allowance organizations before and after the financial reform of state administration and local government, in concrete terms of the higher professional and high industrial school
Anotace:
Diplomová práce pojednává o specifikách financování a účetnictví příspěvkových organizací. V souvislosti s příspěvkovými organizacemi se zabývá reformou státní správy a samosprávy, která probíhá již od roku 2009 a stále pokračuje. V praktické části se věnuje vlivu reformy na konkrétní příspěvkovou organizaci - vyšší odbornou a střední průmyslovou školu.
Abstract:
The final thesis deals with the specific of financing and accounting of the allowance organizations. In connection with the allowance organizations the theses is focused on the reform of state administration and self-government, which has been ongoing since 2009 and still continues. The practical part is devoted to the impact of the reform on specific allowance organization - the higher professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedoucí: Hana Takáčová
  • Oponent: Štěpánka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34319