Mgr. Eva Jurášková

Rigorózní práce

Motivační faktory působící na utváření profesní orientace u žáků základních škol ve Zlínském kraji

Motivation Factors Affecting the Forming of Professional Orientation of Pupils in Primary Schools in Zlín Region
Anotace:
Otázka profesní orientace u dospívajících je záležitostí jak jedinců samotných, tak i záležitostí celospolečenskou. Volba povolání zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost člověka na jeho profesní dráze a do jisté míry i v celém jeho životě a zároveň ovlivňuje prosperitu celé společnosti. Důležitým momentem je proto prvotní volba povolání, před kterou stojí žáci na konci základní školy. Proto je nezbytné …více
Abstract:
The problem of professional orientation of adolescents is a matter of the individuals themselves, as well as a matter of the whole society. The fruitfulness of one’s professional career is by a fundamental mean influenced by the choice of occupation and to certain extent it influences also one’s whole life and simultaneously the prosperity of the whole society. The important instant is therefore the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: neuvádí se

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta