Bc. Kristýna Kalmárová

Bakalářská práce

Občanská věda v Česku

Citizen Science in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Občanská věda v Česku“ se zabývá fenoménem občanské vědy v České republice. První část je zaměřena na teoretické vymezení občanské vědy, její historický vývoj ve světovém kontextu a nastínění současných trendů. Druhá část se zabývá historickým vývojem občanské vědy na území České republiky a popisem současné situace, přičemž uvádí nejvýznamnější české projekty občanské vědy …více
Abstract:
The bachelor thesis „Citizen Science in the Czech Republic“ deals with the phenomenon of citizen science in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical definition of citizen science, the historical development in the global context and outline current trends. The second part deals with the historical development of citizen science in the Czech Republic and a description of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví