Bc. Marie Vyhlasová

Diplomová práce

Státní programy podpory malého a středního podnikání – dotace, subvence, pobídky

Goverment Schemes Supporting Small and Medium Sized Enterprises - Subsidies and Incentives
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem v teoretické části popsala, resp. definovala legislativně malé a střední podnikání v ČR. Dále jsou v DP popsány instituce, které se podporou a dotacemi v ČR zabývají, stejně tak i další veřejné instituce i mimo ČR. Teoreticko-metodologická část obsahuje dále již detailně jednotlivé programy podpory malého a středního podnikání, konkrétně pro rozmezí let 2007-2013. V praktické …více
Abstract:
In the theoretical part of my diploma thesis I describe ( or more precisely )I legislatively define a small and a medium enterprise in Czech Republic. Furthermore there is a description of the institutions, which are in charge of supports and subsidies in Czech Republic, as well as the other public institutions in or outside Czech Republic. Theoretically-methodological part of my thesis further covers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Romana Švarcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní