Olga Svozil Karpecká

Master's thesis

Plodnost třetího pořadí - důvody pro a proti

Third order-specific fertility - pros and cons
Abstract:
Cílem práce je nastínit faktory, které pozitivně nebo negativně ovlivňují pravděpodobnost přechodu od dvoudětnosti k trojdětnosti žen v České republice a dále říci, zda je možné tyto faktory nějakým způsobem ovlivnit a vytvořit tím vhodnější podmínky pro narození dětí třetího pořadí. Tohoto cíle je dosahováno jednak analýzou dostupných dat o počtu narozených ve třetím pořadí mezi lety 1990 až 2011 …more
Abstract:
This work aims to outline the factors that may affect probability of transition from motherhood of two children to motherhood of three children, in positive or negative way. This work would also like to specify, if this factors can be affected and so the better conditions for three-children-families can be achieved. These goals are reached by analysing demographical data of years 1990-2011 and also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2013
  • Supervisor: Ondřej Nývlt
  • Reader: Tomáš Fiala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38718