Olga Svozil Karpecká

Master's thesis

Plodnost třetího pořadí - důvody pro a proti

Third order-specific fertility - pros and cons
Anotácia:
Cílem práce je nastínit faktory, které pozitivně nebo negativně ovlivňují pravděpodobnost přechodu od dvoudětnosti k trojdětnosti žen v České republice a dále říci, zda je možné tyto faktory nějakým způsobem ovlivnit a vytvořit tím vhodnější podmínky pro narození dětí třetího pořadí. Tohoto cíle je dosahováno jednak analýzou dostupných dat o počtu narozených ve třetím pořadí mezi lety 1990 až 2011 …viac
Abstract:
This work aims to outline the factors that may affect probability of transition from motherhood of two children to motherhood of three children, in positive or negative way. This work would also like to specify, if this factors can be affected and so the better conditions for three-children-families can be achieved. These goals are reached by analysing demographical data of years 1990-2011 and also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedúci: Ondřej Nývlt
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38718