Theses 

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby vodního toku v obci Švábenice – David Kočí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

David Kočí

Bakalářská práce

Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby vodního toku v obci Švábenice

Planimetric and Altimetric Survey of the Watercourse Line Construction in Švábenice

Anotace: V předložené bakalářské práci je popsáno polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby. V tomto konkrétním případě se jednalo o vodní tok s názvem Švábenický potok, který se nachází v obci Švábenice a ve stejnojmenném katastrálním území ležícím v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. Měření bylo realizováno za účelem vytvoření prostorového modelu terénu a mapové dokumentace. Tato dokumentace bude dále sloužit jako podklad pro projekt rekonstrukce vodního toku. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která pojednává o rozboru použitých metod, praktickou část, kde je popsána praktická realizace měření, a přílohy, v nichž jsou uvedeny veškeré získané podklady, výpočty a konečné výsledky měření.

Abstract: The planimetric and height measurement of the line construction Švábenice brook, Vyškov district are described in the presented thesis. The measurement was realized to 3D digital terrain model and maps creation for project of watercourse reconstruction. The Thesis consists of theoretical part which deal with using methods and practical part which describes measurement realization and attachments with materials, calculations and measurements results.

Klíčová slova: účelová mapa, model terénu, GNSS, vodní tok, podklad pro projekt

Keywords: Special map, Digital terrain model, watercourse, material for project

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Petr Wagner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz