Bc. Milan Veselý

Bakalářská práce

Výuka a výcvik autoškoly na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti André Citroëna Boskovice

Teaching and training driving school at Secondary School and Vocational School André Citroën Boskovice
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje způsob výuky a výcviku autoškoly na SOŠ a SOU André Citoëna Boskovice. V teoretické části charakterizuje SOŠ a SOU André Citroëna. Obsahuje popis jednotlivých studijních oborů, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka autoškoly. Detailně rozebírá výcvik a výuku v autoškole. Zaměřuje se také na pozitiva a negativa v kurzu autoškoly. V praktické části zkoumá spokojenost studentů …více
Abstract:
In this thesis it is analysed teaching and training method of a driving school at Secondary and Vocational School of André Citroën in Boskovice. In theoretical part it is described the school of André Citroën. There is provided a description of the field of study in the curriculum, which includes lessons of driving school. Training and tutoring in this driving school are analysed in detail. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma