Veronika HRMOVÁ

Diplomová práce

Nové frazémy a idiomy v české slovní zásobě

New phrasemes and idioms in Czech vocabulary
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na nové frazémy v české slovní zásobě. V první části se věnujeme teoretickému vymezení frazeologie a idiomatiky a jejich základním jednotkám, dále jsou představeny vlastnosti a typologie frazémů. Následujícím bodem je kapitola zabývající se frazeografií a neologií. Dále se věnujeme analýze materiálu excerpovaného ze Slovníků neologizmů. Vybraný vzorek frazémů byl použit …více
Abstract:
This thesis is focused on new phrasemes in Czech vocabulary. In the first part we deal with theoretic definition of phraseology and idiomatics and their basic units. Furthermore we will introduce features and typology of phrasemes. Following point is capture dealing with phraseography and neology. We also deal with analysis of excerption material from Dictionary of Neologisms. Selected phrasemes were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRMOVÁ, Veronika. Nové frazémy a idiomy v české slovní zásobě. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wm9wbp wm9wbp/2
20. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.