Jaroslava HANÁKOVÁ-HOLEYŠOVSKÁ

Diplomová práce

Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích v českém právním řádu

Trade unions in labor relations from the perspective of Czech law
Anotace:
Tato práce je zaměřena na postavení odborů v pracovněprávních vztazích v České republice. Z uvedeného je patrné, že hlavní váha této práce je soustředěna do analýzy recentních právních norem, utřídění, nalezení jejich smyslu a komparací. Z rozsáhlé judikatury jsem se soustředila na ta rozhodnutí, která přinášejí buď nové pohledy na příslušná ustanovení, nebo je vyjasňují, upřesňují nebo některým směrem …více
Abstract:
This thesis focuses on the position of trade unions in industrial relations the Czech Republic. As the above outline suggests, the main focus of this thesis is to analyse recent regulations, organise them into a system and find their intended construction and comparisons. Considering the vast amount of court judgments in this area, I have focused on those providing new insights into or better understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANÁKOVÁ-HOLEYŠOVSKÁ, Jaroslava. Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích v českém právním řádu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/