Lenka Masarechová

Bakalářská práce

Motivačné koncepcie a ich využitie v hoteli Diplomat

Motivational concepts and their implementation in the hotel Diplomat
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of motivation within the hotel Diplomat. The aim of this bachelor’s thesis is to specify used motivational instruments, controlling acts, controlling practices and other factors are which have positive or negative effects on managed co-workers. In the theoretical part of this bachelor’s thesis are stated definitions of the word motivation,Then follows details …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou motivácie v hoteli Diplomat. Cieľom bakalárskej práce bolo stanoviť používané motivačné nástroje, riadiace akty, riadiace praktiky a ďalšie faktory, ktoré majú pozitívne alebo nežiadúce motivačné dôsledky na riadených spolupracovníkov. V teoretickej časti bakalárskej práce sú uvedené definície motivácie, ďalej sú spracované motivačné koncepcie, niektoré motivačné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví