Theses 

Úvěrové podvody – Bc. Jiří Voves

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jiří Voves

Master's thesis

Úvěrové podvody

Abstract: Úvěrové podvody jsou v dnešní době velkým nebezpečím pro banky a jiné finanční instituce a pro podvodníky příležitostí jak přijít k penězům. Tato diplomová práce se zabývá problematikou úvěrových podvodů. Je rozdělena na tři velké oblasti této problematiky – základní vymezení pojmů, prevence a ochrana před úvěrovými podvody a detekce a odhalování úvěrových podvodů. Je koncipována tak, aby se čtenář praktickou formou s tímto druhem majetkové trestné činností blíže seznámil. Autor tuto diplomovou práci považuje za minimum, které by měl každý pracovník finanční instituce znát.

Abstract: Loan (credit) fraud is a major threat to the banks and other financial institutions these days and also opportunity for frausters to come to the money unlawfully. This diploma thesis deals with the issues associated with loan fraud and focuses on its three major areas – basics definitions, prevention a protection againts loan fraud and detection of the loan fraud. It is designed to help readers to get more familiar with the practices associated with loan fraud. Author of this thesis considers that this is the minimum every employee of the financial institution should know about loan fraud issue.

Keywords: Úvěrové podvody, úvěrové riziko, Loan Fraud, Credit Fraud, Fraud management

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Reader: Ing. Jiří Malenka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Bankovní institut vysoká škola

Other references 


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:55, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz