Bc. Markéta Kunová

Diplomová práce

Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v Trutnově z pohledu absolventů a pracovníků úřadu práce

Unemployment of graduates in the labor market in Trutnov in terms of graduates and the employment of workers
Anotace:
Diplomová magisterská práce se zabývá situací nezaměstnaných absolventů na lokálním trhu práce v Trutnově. Hlavní výzkumná otázka, která je základním tématem práce a na kterou se snaží diplomová práce nalézt odpověď, zní: ,,Jak spatřují svoji situaci na trhu práce v Trutnově nezaměstnaní absolventi i pracovníci úřadu práce a jaký vliv na jejich zaměstnatelnost má/měla jejich spolupráce s úřadem práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the situation of unemployed graduates in the local labour market in Trutnov. The main research question, which is the basic subject of the work which is trying to find answer for, is: "How do the unemployed graduates and workers of the employment office see their situation in labour market in Trutnov and what is/has been the influence of coorporation with the Bureau of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce