Klára KAŠPAROVÁ

Bakalářská práce

Vliv hudby na psychický vývoj člověka

The Influence of Music on the Psychological Development of Human Being
Anotace:
Práce se věnuje působení hudby na člověka během jeho vývojových období. Na začátku je pokus o definici toho, co všchno hudba je. Dále je stručný nástin vývoje hudby evropské a mimoevropské a také několik aspektů hudby,jako hudební such, amúzie, či rytmus. V poslední části práce jsou zmíněny vědy muzikologie a muzikopatogenie, které představují pozitivní a negativní působení hudby.
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to present how music influences people during their lifetime. I took all the developmental period of human, from the prenatal period to old age, and I was finding how music affects the development process. Every period has its own approach how to understand to music and that's what I describe on this work. At the beginning of the thesis are some definitions that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠPAROVÁ, Klára. Vliv hudby na psychický vývoj člověka. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma