Jakub Kras

Diplomová práce

Komparace vlivu spotřební daně na spotřebu a státní rozpočet ČR u tabákových výrobků a alkoholu v letech 2000-2015

Comparison of the impact of excise taxes on consumption and the state budget of the Czech Republic on tobacco products and alcoholic beverages in the years 2000-2015
Anotace:
Tato diplomová práce umožňuje získat komplexní přehled o důležitých aspektech daňové teorie se zvláštním zřetelem na spotřební daň. V práci je provedena analýza spotřební daně z alkoholických nápojů a tabákových výrobků v České republice v letech 2000-2015. Analýza obsahuje hodnocení vlivu zvýšení sazeb konkrétních spotřebních daní na státní rozpočet, spotřebu vybraných výrobků a počet odhalených daňových …více
Abstract:
This diploma thesis allows getting complex summary about important aspects of tax theory with special focus on excise taxes. The thesis is an analysis of excise tax on alcoholic beverages and tobacco products in the Czech Republic in the years 2000-2015. The analysis includes an assessment of the impact of rates increase of specific excise taxes on the state budget, the consumption of selected products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Štěpán Pekárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51343